افسانه حیات‎؛ یادنامه استاد حسن امداد


تاریخ : یکشنبه، 16 بهمن، 1390


 
 توسط انتشارات دانشنامه فارس چاپ و منتشر شد
 
سالي در حسرت ديدار و خالي حضور استاد در جمع انديشمندان، فرهيختگان و دوستداران فرهنگ و ادب اين سرزمين گذشت. رادمردي فرخ ناصيه و مهربان مردي دانشي كه به بلنداي همت خود و از سرِ عشق، قريب به يك قرن به پاسباني نهال معرفت و دانش پرداخت و در عرصه فرهنگ، ادب و تاريخ اين سرزمين ايزدي، آثار گرانسنگي آفريد و افسانه حيات را بدرود گفت:
افـسـانــه حـيــات سـرآيــد اگـر، چـه بـاك
نام و نشان بماند و افسانه خوان به جاست
امــــداد ســــرسپـــرده يـــــاران باوفـاست 
 تا ســـر رود، ارادت او هــمچنان به جـــاست
این کتاب كه در پنج فصل تنظيم و ارايه شده است،  مي‌كوشد تا با نگاهي دوباره به زندگی، اندیشه و آثار این استاد بزرگ، برگ زرين یادگارهای فرهنگی و علمی او را در خاطر نقش زند.
 پس از مقدمه امير امداد و مقاله «ميراث امداد؛ مسئوليت ما»  نوشته كوروش كمالي‌سروستاني كه اين كتاب به كوشش وي چاپ و منتشر شده است، و نيز بررسي كارنامه عمر استاد حسن امداد، افسانه حيات بخش‌های زير را در ديگر فصول در برمي‌گيرد:
  • گزیده مقاله‌ها: این بخش به ارائه متن برخي از مقاله‌هایی اختصاص دارد که استاد امداد آنها را نگاشته‌اند که شامل 12 مقاله با عنوان‌های: سفرهای سعدی؛ سعدی و مکتب ادبی شیراز؛ شیراز در عصر حافظ و ... است.
  • کتاب‌های استاد: در این بخش که یادمان‌های پژوهشی استاد امداد نام گرفته، کتاب‌های استاد امداد معرفی شده‌اند که مجموعاً 21 کتاب را شامل می‌شود.
  • یادنگاشته‌ها: در این بخش مقاله‌ها و يادنگاشته هايي ارايه شده که دیگر اساتید در ستايش و رثاي استاد حسن امداد نوشته‌اند.
  • به روایت تصویر: این بخش  نيز دربرگيرنده زندگي استاد حسن امداد به روایت تصویر است که شامل عکس‌های ایشان در دوره‌های مختلف زندگی‌شان است.
يادش چون نامش بلند باد!
منبع این مقاله : دانشنامه فارس
http://www.fars-encyclopedia.com

آدرس این مطلب :

Fars Encyclopedia ©