سعدي‌شناسي دفتر پانزدهم منتشر شد


تاریخ : پنجشنبه، 31 فروردین، 1391


مجموعه مقالات سعدی‌شناسی دفتر پانزدهم همزمان با بزرگداشت سعدی در اول اردیبهشت ماه جلالی 1391 توسط مرکز سعدی‌شناسی منتشر شد.
این مجموعه در برگیرنده مقالات چهاردهمين مراسم بزرگداشت سعدی در اردیبهشت 1390 از كوروش كمالي‌سروستانی، دكتر محمدعلي موحد، دكتر مهدی محقق، دكتر اصغر دادبه، دكتر ضياء موحد، دكتر محمود فتوحي، دكتر حسن بلخاري قهی، دکتر منصور رستگارفسایی، دكتر مير جلال‌الدين كزازي، دكتر مريم حسيني، دكتر معصومه معدن‌كن، موسي اسوار، دكتر فرح نيازكار، ميلاد عظيمي، دكتر محمدابراهيم باستاني پاريزي، دكتر سیدجعفر شهیدی، علي دشتي و فاطمه عليزاده كه دربرگيرنده مفاهيم گوناگون هم‌چون مدح قصايد سعدي، سعدی و مرثیه‌سرايی و مدیحه‌های سعدی مي‌باشد.
منبع این مقاله : دانشنامه فارس
http://www.fars-encyclopedia.com

آدرس این مطلب :

Fars Encyclopedia ©