به همت مرکز سعدی شناسی صورت گرفت/ انتشار هفدهمین دفتر سعدي شناسي


تاریخ : یکشنبه، 31 فروردین، 1393


 مجموعه مقالات سعدی‌شناسی دفتر هفدهم همزمان با بزرگداشت سعدی در اول اردیبهشت ماه جلالی 1393 توسط مرکز سعدی شناسی منتشر شد. این مجموعه در برگیرنده مقالاتي از كوروش كمالي‌سروستاني، دکتر امیرعلی نجومیان، دکتر حجابي كرلانگج، دکترمصطفی چيچکلر، دکتر حسن ذوالفقاری، دكتر فرح نیازکار، مهدي برهاني و فاطمه عليزاده است.

كوروش كمالي سروستاني در بخشي از مقاله خود با عنوان« بازگشت به سعدی در دوران ما» آورده است: «سعدی شاعر نام آوری است که آثارش از زمان تدوین تاکنون به دلیل درونمایه  انسانی و ویژگی زبانی مورد اقبال قرار گرفته است؛ به گونه‌ای  که در طول هفت قرن معیار سنجش و تقلید بسیاری از شاعران فارسی گوی می گردد. تحولات اجتماعی دوران قاجار در ایران و شکل گیری انقلاب مشروطه موجب شد که برخی از تجددخواهان به ستیز با سعدی و یا گریز از او بپردازند، اما در سه دهة اخیر با توجه به زایش و توسعة گفتمان های جدید، سعدی گرایی از سوی روشنفکران جایگاه ویژه ای یافت».

دكتر محمد جعفر محجوب نيز در مقاله « گفت وگويي كوتاه درباره زبان سعدي و پيوند آن با زندگي» آورده است : «سعدی، شاعر نامی کهنسال ادب فارسی را می توان تنها ادیبی دانست که شعر و نثرش هم پایه به حد اعلای زیبایی، فصاحت و بلاغت دست یافته و ماندگاری اش را سبب شده است. او با هویتی که در روانی، رسایی و شیوایی به نظم و نثر بخشیده است، ساختاری متفاوت به زبان و ادب پارسی بخشیده و منجر بدا شده است که همگان در صدد تقلید و  بهره مندی از آثارش برآیند».
دکتر امیرعلی نجومیان نيز در « تبارشناسی کارکردهای گفتمانی سعدی در ایران معاصر» به سعدی نه به عنوان خالق اثر، بلکه به عنوان مؤلفی که در هر دوره تاریخی کارکردهای گفتمانی ویژه خود را دارد، نگاه نموده است. وي بر آن است که باید از بحث معناهای نهفته در متن گذر کرد و به نقش فرهنگی متون در اجتماع پرداخت. از این رو، پنج نقش گفتمانی و اجتماعی سعدی در ایران امروز را مطرح نموده و هر یک را در بوته سنجش قرار داده است.

دکتر حسن ذوالفقاری نيز  ضمن پرداختن به 1956 مثل در آثار سعدی در « مثل وارگی، رازماندگاری و جاودانگی کلام سعدی برای نسل امروز» آورده: جایگاه ممتازی که سعدی در ذهن و زبان مردم دارد، منجر به ماندگاری و جاودانگی سخن وی شده است. علاوه بر مثل های رایج در آثار وی، بسیاری از اشعارش به دلیل انطباق با شرایط مثل و ویژگی های آن، ضرب المثل شده، در ذهن و زبان مردم جاری گردیده است».

دكتر فرح نيازكار نيز در بخشي از «وجوه حضور سعدی در دوران معاصر» آورده: « سعدی، شاعر بلند آوازه ایران، از روزگار خویش تا کنون، پیوسته مورد تحسین عام و خاص بوده است. وی یکی از نامدارترین سخن‌سرایان جهان است که به دلیل خلق آثاری ماندگار و منحصر به فرد، بسیاری از اندیشمندان را به ستایش واداشته است. حضور  او در دوران معاصر در ایران و اقصای عالم نشان از اهمیت او دارد».

«مقایسه آثار یونس امره و سعدی از نظر صورت و محتوا» اثر دکتر حجابي كرلانگج است كه در بخشي از آن آورده: « سعدی و یونس امره شاعران نامی و بلندآوازه ای هستند که با فاصله اندک زمانی، در دورانی مشابه زیسته اند و آثاری از خود برجای نهاده اند که مورد اقبال همگان واقع شده است. سعدی خداوندگار زبان و ادب فارسی است و یونس امره را احیاگر زبان ترک می دانند. در آثار این دو شاعر شباهت هایی در فرم و محتوی و تفاوت هایی از جهت ساختار پرداخت به حکایت ها وجود دارد».

دکترمصطفی چيچکلر نيز به « ميراث سعدی و يونس امره: حکمت» پرداخته و آورده: «سعدی از زمره شاعران بزرگی است که در محدودة جغرافیایی آناتولی نامی آشنا و مورد توجه است. به جهت اهمیت حکمت و اندیشه در آثارش شاعران، عارفان، مترجمان و شارحان ترک کوشیده اند  تا ضمن بهره مندی از آثارش، آن را به دیگران معرفی نمایند».

« سعدي؛ ماندگاري بر جاري زمان» مقاله مهدي برهاني است كه در آن آمده: « سعدی خداوندگار زبان و ادب فارسی است که با خلق آثار ماندگار خویش تأثیری جاودانه بر جهانیان نهاده است. از زمان انتشار آثارش تاکنون پیوسته مورد توجه و اقبال شاعران و نویسندگان بسیاری بوده است. شاعران معاصر نامی ما نیز از او بهره برده اند چنانکه اخوان ثالث، هم از جهت گزینش واژگان و هم از نظر سیاق سرایش اشعار و وزن و قافیه از او تأثیر پذیرفته است».

فاطمه علیزاده نيز در «کارنامه سعدی‌پژوهی 1392» به معرفی فهرست کتاب‌های منتشر شده با موضوع سعدی در بخش‌های کلیات، گلستان، بوستان، غزلیات، قصاید و کتاب‌های پیرامون سعدی پرداخته و در هر بخش نوبت چاپ را با ذکر شمارگان بر اساس فهرست منتشر شده در نشریات «کتاب هفته»، «کتاب ماه (ادبیات)» و «سایت خانه کتاب» را ذكر كرده است. همچنين جدول مربوط به آمارهای ارايه شده از کتاب‌های منتشر شده نیز در این کارنامه تعریف و تدوین شده است.منبع این مقاله : دانشنامه فارس
http://www.fars-encyclopedia.com

آدرس این مطلب :

Fars Encyclopedia ©