ساقیا آمدن عید مبارک بادت


تاریخ : سه شنبه، 26 اسفند، 1393


بهاریه‌سرایی سنتی کهن در ادب فارسی است و بیشتر شاعران ایرانی در خصوص بهار و نوروز اشعاری سروده‌اند؛ در آستانه نو شدن طبیعت دو بهاریه از دو  شاعر بزرگ شیراز، حافظ و سعدی‌‌ را با هم می‌خوانیم. ایام به کام‌ و نوروز 1394 فرخنده باد. ساقیا آمدن عید مبارک بادت

وان مواعید که کردی مرواد از یادت

 

در شگفتم که در این مدت ایام فراق

برگرفتی ز حریفان دل و دل می‌دادت

 

برسان بندگی دختر رز گو به درآی

که دم و همت ما کرد ز بند آزادت

 

شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست

جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت

 

شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت

بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

 

چشم بد دور کز آن تفرقه‌ات بازآورد

طالع نامور و دولت مادرزادت

 

حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح

ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت

 

***

برخیز كه می‌رود زمستان

بگشای در سرای بستان

 

نارنج و بنفشه بر طبق نه

منقل بگذار در شبستان

 

وین پرده بگوی تا به یك بار

زحمت ببرد ز پیش ایوان

 

برخیز كه باد صبح نوروز

در باغچه می‌كند گل افشان

 

خاموشی بلبلان مشتاق

در موسم گل ندارد امكان

 

آواز دهل نهان نماند

در زیر گلیم و عشق پنهان

 

بوی گل بامداد نوروز

و آواز خوش هزاردستان

 

بس جامه فروختست و دستار

بس خانه كه سوختست و دكان

 

ما را سر دوست بر كنارست

آنك سر دشمنان و سندان

 

چشمی كه به دوست بركند دوست

بر هم ننهد ز تیرباران

 

سعدی چو به میوه می‌رسد دست

سهلست جفای بوستانبان

منبع این مقاله : دانشنامه فارس
http://www.fars-encyclopedia.com

آدرس این مطلب :

Fars Encyclopedia ©