کمالی سروستانی: کاریکاتور عصاره تلخ و شیرین اندیشه بشری است


تاریخ : سه شنبه، 18 اسفند، 1394


مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس در نشست نقد و بررسی آثار کاریکاتور احمد رضا سهرابی، کاریکاتور را یک زبان و نشانه اندیشگانی برای ارتباط و تاثیر گذاری دانست‌.

‌ کوروش کمالی سروستانی گفت: کاریکاتور عصاره تلخ و شیرین اندیشه بشری و بیان کننده والاترین مضامین با حداقل مواد و حداکثر تیراژ و عالی ترین شکل بیان ژورنالیستی است.

مدیر دانشنامه فارس در هشتمین نشست روزنامه نگار در زوم کاریکاتور را انعکاس طنز در تصویر خواند و گفت: کاریکاتور طعم نقد و‌مبارزه دارد.

وی کاریکاتور را یک زبان جهانی دانست و گفت : کاریکاتور چون زبانی جهانی است می توانیم کاریکاتوریست جهانی داشته باشیم از همین جهت است که احمد رضا سهرابی آثارش در کشورهای مختلف چون ژاپن، ترکیه، چین، هند، اسپانیا، آلمان، دانمارک و مکزیک دیده می شود؛ لذا اگر استان فارس روزنامه نگار جهانی ندارد اما خوشبختانه کاریکاتوریست جهانی دارد و سهرابی که زبان کاریکاتور ربط در اندیشه دارد. 

کمالی سروستانی افزود: احمد رضا سهرابی از کسانی است که هر روز می خوانیمش بخواهیم او را هم نخوانیم او ما را می نوازد! 

به اعتقاد مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس احمد رضا سهرابی در سپهرهای گوناگونی طبع آزموده و در هر سپهری به مقتضای آن پرواز کرده است.او در جشنواره‌های جهانی به گونه‌ای، در روزنامه ملی به شکلی و در روزنامه محلی به گونه‌ای دیگر حرف خود را می زند که این نشان از توانایی اندیشه و هنر سهرابی دارد.

منبع این مقاله : دانشنامه فارس
http://www.fars-encyclopedia.com

آدرس این مطلب :

Fars Encyclopedia ©