کمالی سروستانی خبر داد: اعطای نخستین بورسیه ادبی حافظ در سال تحصیلی جدید


تاریخ : جمعه، 25 مرداد، 1398موسسه آموزش عالی حافظ شیراز، به ۳۰ نفر از علاقهمندان واجد شرایط، بورسیه ادبی حافظ برای تحصیل رایگان در مقطع کارشناسی زبان و ادبیات فارسی اهدا می کند.

عضو هیات موسس و هیات امنای موسسه آموزش عالی حافظ شیراز گفت: این تصمیم در راستای توسعه فرهنگی و ادبی در کشور و توجه به دغدغه ها و نگرانی های موجود درباره وضعیت زبان و ادبیات فارسی گرفته شده است.

کوروش کمالی سروستانی عنوان کرد: برای حفظ حرمت این زبان و  ترغیب دلباختگان و ترویج زبان و ادبیات فارسی، در دیاری که از دیرباز تاکنون، گرانیگاه ادب و زبان فارسی بوده، موسسه آموزش عالی حافظ در اندیشه فراهم سازی تسهیلات بورسیه و امکان تحصیل رایگان علاقه مندان مستعد ،در مقطع کارشناسی زبان و ادبیات فارسی است.موسسه آموزش عالی حافظ شیراز، به ۳۰ نفر از علاقهمندان واجد شرایط، بورسیه ادبی حافظ برای تحصیل رایگان در مقطع کارشناسی زبان و ادبیات فارسی اهدا می کند.

عضو هیات موسس و هیات امنای موسسه آموزش عالی حافظ شیراز گفت: این تصمیم در راستای توسعه فرهنگی و ادبی در کشور و توجه به دغدغه ها و نگرانی های موجود درباره وضعیت زبان و ادبیات فارسی گرفته شده است.

کوروش کمالی سروستانی عنوان کرد: برای حفظ حرمت این زبان و  ترغیب دلباختگان و ترویج زبان و ادبیات فارسی، در دیاری که از دیرباز تاکنون، گرانیگاه ادب و زبان فارسی بوده، موسسه آموزش عالی حافظ در اندیشه فراهم سازی تسهیلات بورسیه و امکان تحصیل رایگان علاقه مندان مستعد ،در مقطع کارشناسی زبان و ادبیات فارسی است

وی افزود: بر این باوریم که با پدیداری شرایط مناسب برای امکان تحصیل رایگان علاقهمندان مستعد، فارغ از بسیاری از دغدغه های صوری، می توان به شناسایی و باروری استعدادهای پنهان، برای گسترش بیشتر آموزش زبان و ادبیات فارسی که  آبشخور حیات فرهنگی ماست، دست یافت.

این پژوهشگر، گام بعدی این فرآیند را تاسیس «مدرسه ادبی حافظ» خواند و گفت:در ادامه این روند نیز در آینده نزدیک، با تأسیس «مدرسه ادبی حافظ»،  دانش، توان و  تخصص این دانش آموختگان و دانش پژوهان نخبه در زمینه های مختلف آموزش، نگارش،تولید و خلاقیت های ادبی و ... مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت که خود گامی درراستای توسعه زبان و ادبیات فارسی خواهد بود.

وی سپس به اهمیت توسعه آموزش زبان و ادبیات فارسی اشاره کرد و گفت: ادبیات فارسی به صورتی کاربردی، به عنوان میراثی غنی در فرهنگ ایران زمین مانا شده است؛ این مانایی ثمره فرآیندی سترگ است که با پیمودن فراز و فرودهای راهی به قدمت چندین سده، بارور شده است، به گونهای که در جهان، هویت و اصالت خود را بازیافته و آشکار شده است.

کمالی سروستانی ادامه داد: زبان و ادب فارسی اگر چه از دیرگاهان تاریخ تا به امروز حوادث پر شماری را از سر گذرانیده، اما به مدد غنای زبانی و ادبی خود، در برونداد خلق حماسه های سترگ و بالیدن ریشه ها و علایق ملی و یا سرودن حدیث اصالت عرفانی و  ایرانی، پایداری و حیات خود را حفظ کرده است

زبان و ادب فارسی آیینه فرهنگ ملت و نشانه هویت و همبستگی ملی ماست.

مولف کتاب « یکی قطره باران، گزیده متون ادب فارسی» با اشاره به نقش زبان و ادبیات فارسی در جهان گفت: اقبال مردمان گوشه و اکناف جهان، به فراگیری نوای گوش نواز این زبان و آموزه های هنری و ادبی آن،نشان از دل انگیزی، غنا و پویایی این زبان دارد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز، از علاقه مندان دریافت این بورسیه، دعوت کرده است به منظور نام نویسی و ارائه مدارک خود، از تاریخ ۲۶ مردادماه تا ۶ شهریورماه ۱۳۹۸ به آموزش موسسه ، واقع در خیابان نشاط شیراز،  مراجعه کنند.

انتهای پیام

منبع این مقاله : دانشنامه فارس
http://www.fars-encyclopedia.com

آدرس این مطلب :

Fars Encyclopedia ©