سخنرانی های علمی یادروز سعدی در سال 1400


تاریخ : شنبه، 4 اردیبهشت، 1400این سخنرانی ها هر شب از صفحه اینستاگرام مرکز سعدی شناسی به نشانیsadishenasi@ در دسترس علاقه مندان است.
 
منبع این مقاله : دانشنامه فارس
http://www.fars-encyclopedia.com

آدرس این مطلب :

Fars Encyclopedia ©