•  صفحه اصلي  •  دانشنامه  •  گالري  •  كتابخانه  •  وبلاگ  •
منو اصلی
home1.gif صفحه اصلی

contents.gif معرفي
· معرفي موسسه
· آشنايي با مدير موسسه
· وبلاگ مدير
user.gif کاربران
· لیست اعضا
· صفحه شخصی
· ارسال پيغام
· ارسال وبلاگ
docs.gif اخبار
· آرشیو اخبار
· موضوعات خبري
Untitled-2.gif كتابخانه
· معرفي كتاب
· دريافت فايل
encyclopedia.gif دانشنامه فارس
· ديباچه
· عناوين
gallery.gif گالري فارس
· عكس
· خوشنويسي
· نقاشي
favoritos.gif سعدي شناسي
· دفتر اول
· دفتر دوم
· دفتر سوم
· دفتر چهارم
· دفتر پنجم
· دفتر ششم
· دفتر هفتم
· دفتر هشتم
· دفتر نهم
· دفتر دهم
· دفتر يازدهم
· دفتر دوازدهم
· دفتر سيزدهم
· دفتر چهاردهم
· دفتر پانزدهم
· دفتر شانزدهم
· دفتر هفدهم
· دفتر هجدهم
· دفتر نوزدهم
· دفتر بیستم
· دفتر بیست و یکم
· دفتر بیست و دوم
info.gif اطلاعات
· جستجو در سایت
· آمار سایت
· نظرسنجی ها
· بهترینهای سایت
· پرسش و پاسخ
· معرفی به دوستان
· تماس با ما
web_links.gif سايت‌هاي مرتبط
· دانشگاه حافظ
· سعدي‌شناسي
· كوروش كمالي
وضعیت کاربران
در حال حاضر 0 مهمان و 0 کاربر در سایت حضور دارند .

خوش آمدید ، لطفا جهت عضویت در سایت فرم مخصوص عضویت را تکمیل نمائید .

ورود مدير
مديريت سايت
خروج مدير

كارنامه‌ سعدي‌ پژوهي‌ 1379

الهام‌ كرمي‌زاده‌


از ميان‌ انبوه‌ كتب‌ منتشر شده‌ در زمينة‌ ادبيات‌ در سال‌ 1379 تعداد كمي‌ به‌ سعدي‌ اختصاص‌ دارد. فهرست‌ اين‌ كتب‌ در اين‌ مجموعه‌ در چهار بخش‌ كتاب‌هاي‌ پيرامون‌ سعدي‌، كليات‌ سعدي‌، گلستان‌ وبوستان‌ تدوين‌ شده‌ است‌.
اطلاعات‌ اين‌ فهرست‌ برگرفته‌ از كتاب‌ هفته‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ هفتگي‌ توسط‌ خانة‌ كتاب‌ منتشر مي‌شود.
براساس‌ جمع‌ بندي‌هاي‌ انجام‌ شده‌ از اين‌ فهرست‌ در سال‌ 1379 جمعاً تعداد 57 عنوان‌ كتاب‌ در شمارگان‌221800 پيرامون‌ سعدي‌ منتشر شده‌ است‌.
كل‌ كتاب‌هاي‌ چاپ‌ اول‌ 21 عنوان‌ در شمارگان‌ 75000 است‌ كه‌ تعداد 9 عنوان‌ كتاب‌ در شمارگان‌ 22000 به‌كتاب‌هاي‌ پيرامون‌ سعدي‌، 6 عنوان‌ در شمارگان‌ 26000 به‌ كليات‌ سعدي‌، 4 عنوان‌ در شمارگان‌ 21000 به‌گلستان‌ و 2 عنوان‌ در شمارگان‌ 6000 به‌ بوستان‌ اختصاص‌ دارد.
كتاب‌هاي‌ چاپ‌ دوم‌ تا بيستم‌ 38 عنوان‌ در شمارگان‌ 146800 منتشر شده‌ است‌ كه‌ تعداد 2 عنوان‌ كتاب‌ درشمارگان‌ 7200 كتاب‌هاي‌ پيرامون‌ سعدي‌، 13 عنوان‌ در شمارگان‌ 44100 كليات‌ سعدي‌، 15 عنوان‌ درشمارگان‌ 62000 گلستان‌ و 8 عنوان‌ در شمارگان‌ 33500 بوستان‌ مي‌باشد.

 
كتاب‌هاي‌ پيرامون‌ سعدي‌ (چاپ‌ اول‌)
فرهنگ‌ موضوعي‌ غزل‌هاي‌ سعدي‌ / مهشيدمشيري‌. ـ بندرعباس‌: دانشگاه‌ هرمزگان‌. ـ 314ص‌. ـ رقعي‌ (شميز). ـ 16000 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ /1000 نسخه‌.
فرهنگ‌ واژه‌ نماي‌ غزليات‌ سعدي‌ به‌ انضمام‌فرهنگ‌ بسامدي‌ (براساس‌ متن‌ غزليات‌ سعدي‌،تصحيح‌ حبيب‌ يغمايي‌) / گردآورنده‌: مهين‌دخت‌صديقيان‌، با همكاري‌: ابوطالب‌ ميرعابدي‌... ]وديگران‌[. ـ تهران‌: پژوهشگاه‌ علوم‌ انساني‌ ومطالعات‌ فرهنگي‌. ـ 632 ص‌. ـ جلد اول‌. ـ وزيري‌(شميز). ـ 25000 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ / 1500 نسخه‌.
فرهنگ‌ واژه‌ نماي‌ غزليات‌ سعدي‌ به‌ انضمام‌فرهنگ‌ بسامدي‌ (براساس‌ متن‌ غزليات‌ سعدي‌،تصحيح‌ حبيب‌ يغمايي‌) / گردآورنده‌: مهين‌دخت‌صديقيان‌، با همكاري‌: ابوطالب‌ ميرعابدي‌،... ]وديگران‌[. ـ تهران‌: پژوهشگاه‌ علوم‌ انساني‌ ومطالعات‌ فرهنگي‌. ـ 752 ص‌. ـ جلد دوم‌. ـ وزيري‌(شميز). ـ 29500 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ / 1500 نسخه‌.
فرهنگ‌ واژه‌ نماي‌ غزليات‌ سعدي‌ به‌ انضمام‌ فرهنگ‌ بسامدي‌... / گردآورنده‌: مهين‌ دخت‌صديقيان‌... / ]و ديگران‌[. ـ تهران‌: پژوهشگاه‌ علوم‌انساني‌ و مطالعات‌ فرهنگي‌. ـ 698 ص‌. ـ جلد سوم‌.ـ وزيري‌ (شميز). ـ 28000 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ / 1500نسخه‌.
نظريه‌ ارتباط‌ زباني‌ و مرثيه‌هاي‌ سعدي‌ /مهشيد مشيري‌. ـ تهران‌: آگاهان‌ ايده‌. ـ 58 ص‌. ـوزيري‌ (شميز). ـ 6000 ريال‌. چاپ‌ اول‌ / 2000نسخه‌.
سعدي‌ و روان‌شناسي‌ نوين‌: رديابي‌ مكتب‌هاو نظريه‌هاي‌ روان‌شناسي‌: زيگموند فرويد، كارل‌يونك‌،... / جمال‌ هاشمي‌. ـ تهران‌: جمال‌ هاشمي‌،شركت‌ سهامي‌ انتشار. ـ 216 ص‌. ـ رقعي‌ (شميز).ـ 10000 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ / 3000 نسخه‌.
سعدي‌شناسي‌: دفتر سوم‌ / به‌ كوشش‌كوروش‌ كمالي‌ سروستاني‌. ـ شيراز: بنيادفارس‌شناسي‌، با همكاري‌ مركز سعدي‌شناسي‌. ـ204 ص‌. ـ وزيري‌ (شميز). ـ 10000 ريال‌. ـ چاپ‌اول‌ / 3000 نسخه‌.
سعدي‌ رب‌النوع‌ بلاغت‌... / محمد شفيع‌صداقت‌. ـ شيراز: نويد. ـ 136 ص‌. ـ رقعي‌ (شميز). ـ4800 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ / 3000 نسخه‌.
حديث‌ خوش‌ سعدي‌: درباره‌ زندگي‌ و انديشه‌سعدي‌ / عبدالحسين‌ زرين‌كوب‌؛ تهيه‌ و تنظيم‌:كمال‌ اجتماعي‌ جندقي‌. ـ تهران‌: سخن‌. ـ 196 ص‌. ـوزيري‌ (گالينگور). ـ 19000 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ /5500 نسخه‌.
كتاب‌هاي‌ پيرامون‌ سعدي‌
قصه‌هاي‌ شيرين‌ گلستان‌ سعدي‌ / جعفرابراهيمي‌؛ نقاش‌: فرشيد شفيعي‌. ـ تهران‌: پيدايش‌. ـ144 ص‌. ـ رقعي‌ (شميز). ـ 7000 ريال‌. ـ چاپ‌چهارم‌ / 5000 نسخه‌.
شرح‌ بوستان‌ / محمد خزائلي‌. ـ تهران‌:فخررازي‌. ـ 510 ص‌. ـ وزيري‌ (گالينگور). ـ25000 ريال‌. ـ چاپ‌ يازدهم‌ / 2200 نسخه‌.
كليات‌ سعدي‌ (چاپ‌ اول‌)
كليات‌ سعدي‌: گلستان‌، بوستان‌، غزليات‌،قصايد، رباعيات‌، قطعات‌ و رسائل‌ مصلح‌ بن‌عبدالله سعدي‌ / مصحح‌: محمدعلي‌ فروغي‌. ـ تهران‌:معاصر. ـ 1118 ص‌. ـ وزيري‌ (گالينگور). ـ 15000ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌/ 5000 نسخه‌.
كليات‌ سعدي‌: براساس‌ نسخه‌ تصحيح‌ شده‌محمدعلي‌ فروغي‌ / تهران‌: پانيذ. ـ 1156 ص‌. ـرقعي‌ (گالينگور). ـ 32000 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ / 5000نسخه‌.
كليات‌ سعدي‌: شامل‌ گلستان‌، بوستان‌،غزليات‌، قصايد، رباعيات‌ و قطعات‌ / مصحح‌محمدعلي‌ فروغي‌. ـ تهران‌: اريحا. ـ 1004 ص‌.
ـ وزيري‌ (گالينگور). ـ 25000 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ /5000 نسخه‌.
كليات‌ سعدي‌: شامل‌ گلستان‌، بوستان‌،غزليات‌، قصايد، رباعيات‌ و قطعات‌ / مصحح‌:محمدعلي‌ فروغي‌. ـ تهران‌: مشك‌ افشان‌. ـ 1004ص‌. وزيري‌ (گالينگور). ـ 30000 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ /5000 نسخه‌.
كليات‌ سعدي‌: متن‌ كامل‌ گلستان‌، بوستان‌،غزليات‌، ترجيعات‌، قطعات‌، رباعيات‌... / مصلح‌ بن‌عبدالله سعدي‌؛ مقدمه‌: جلال‌ الدين‌ همايي‌. ـ تهران‌:دنياي‌ دانش‌. ـ 1068 ص‌. ـ وزيري‌ (گالينگور). ـ35000 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ / 3000 نسخه‌.
فالنامه‌ سعدي‌: با تفال‌ با اشعار نغز و سخنان‌حكيمانه‌ فرزانه‌... / حميد شيرازي‌، نوذر اصفهاني‌.ـ تهران‌: فرهنگ‌ و قلم‌. ـ 224 ص‌. ـ جيبي‌ (شميز)6000 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌.
كليات‌ سعدي‌
كليات‌ سعدي‌: گلستان‌، بوستان‌، غزليات‌:تصحيح‌ شده‌ از روي‌ نسخه‌ فروغي‌ / مصلح‌ بن‌عبدالله سعدي‌؛ به‌ اهتمام‌: ناصر احمدزاده‌. ـ تهران‌:پگاه‌. ـ 1340 ص‌. ـ وزيري‌ (گالينگور). ـ 38000ريال‌. ـ چاپ‌ دوم‌ / 5000 نسخه‌.
كليات‌ سعدي‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌:مصحح‌ محمدعلي‌ فروغي‌. ـ تهران‌: پيمان‌. ـ 1004ص‌. ـ وزيري‌ (گالينگور). ـ 35000 ريال‌. ـ چاپ‌دوم‌ / 5000 نسخه‌.
كليات‌ سعدي‌: براساس‌ تصحيح‌ و طبع‌شادروان‌ محمدعلي‌ فروغي‌ و مقابله‌ با دو نسخه‌معتبر ديگر / بهاءالدين‌ خرمشاهي‌. ـ تهران‌:دوستان‌. ـ 1088 ص‌. ـ وزيري‌ (گالينگور). ـ39000 ريال‌. ـ چاپ‌ دوم‌ / 5500 نسخه‌.
كليات‌ سعدي‌ شامل‌: گلستان‌، بوستان‌،غزليات‌، قصايد فارسي‌ ـ عربي‌، قطعات‌ از روي‌قديمترين‌ نسخه‌هاي‌ موجود / مصلح‌ بن‌ عبداللهسعدي‌؛ مصحح‌: محمدعلي‌ فروغي‌. ـ تهران‌: طلوع‌.ـ 962 ص‌. ـ وزيري‌ (گالينگور). ـ 25000 ريال‌. ـچاپ‌ ششم‌ / 2000 نسخه‌.
كليات‌ سعدي‌: گلستان‌، بوستان‌، غزليات‌،قصايد، قطعات‌ و رسائل‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌.ـ تهران‌: ققنوس‌. ـ 1052 ص‌. ـ رقعي‌ (گالينگور). ـ42000 ريال‌. ـ چاپ‌ هفتم‌ / 3000 نسخه‌.
كليات‌ سعدي‌: گلستان‌، بوستان‌، غزليات‌،قصايد، رباعيات‌، قطعات‌ و رسائل‌: از روي‌قديمي‌ترين‌ نسخه‌هاي‌ موجود / مصلح‌ بن‌ عبداللهسعدي‌؛ مصحح‌: محمدعلي‌ فروغي‌. ـ تهران‌:اميركبير. ـ 1042 ص‌. ـ رقعي‌ (گالينگور). ـ 40000ريال‌. ـ چاپ‌ يازدهم‌ / 2000 نسخه‌.
سعدي‌ / ضياء موحد. ـ تهران‌: طرح‌ نو، 218ص‌. ـ رقعي‌ (شميز). ـ 11000 ريال‌. ـ چاپ‌ سوم‌ /5000 نسخه‌.
گزيده‌ قصايد سعدي‌ / به‌ اهتمام‌: جعفر شعار.ـ تهران‌: اميركبير. ـ 72 ص‌. ـ رقعي‌ (شميز). ـ 2300ريال‌. ـ چاپ‌ چهارم‌.
گزيده‌ قصايد سعدي‌ / به‌ اهتمام‌: جعفر شعار؛مقدمه‌: حسن‌ انوري‌. ـ تهران‌: علم‌. ـ 260 ص‌.وزيري‌ (شميز). ـ 16000 ريال‌. ـ چاپ‌ هفتم‌ / 2200نسخه‌.
غزليات‌ سعدي‌: از روي‌ نسخه‌ تصحيح‌ شده‌مرحوم‌ محمدعلي‌ فروغي‌ / مصلح‌ بن‌ عبداللهسعدي‌؛ مصحح‌: محمدعلي‌ فروغي‌. ـ تهران‌:ققنوس‌. ـ 878 ص‌. ـ رقعي‌ (شميز). ـ 13000 ريال‌.ـ چاپ‌ سوم‌ / 2000 نسخه‌.
گلچين‌ غزليات‌ سعدي‌ / مقدمه‌: منوچهرآدميت‌؛ خطاط‌: منوچهر نوح‌سرشت‌. ـ تهران‌: آتليه‌هنر. ـ 112 ص‌. ـ وزيري‌ (گالينگور). ـ 15000 ريال‌.ـ چاپ‌ دوم‌ / 5000 نسخه‌.
گزيده‌ غزليات‌ سعدي‌ / گردآورنده‌: حسن‌انوري‌. ـ تهران‌: قطره‌. ـ 318 ص‌. ـ وزيري‌ (شميز).ـ 12000 ريال‌. ـ چاپ‌ هفتم‌ / 2200 نسخه‌.
در آرزوي‌ خوبي‌ و زيبايي‌ (گزيده‌ بوستان‌سعدي‌) / گردآورنده‌: غلامحسين‌ يوسفي‌. ـ تهران‌:سخن‌. ـ 672 ص‌. ـ رقعي‌ (شميز). ـ 29000 ريال‌. ـچاپ‌ ششم‌ / 2200 نسخه‌.
گلستان‌ سعدي‌ (چاپ‌ اول‌)
گلستان‌ سعدي‌: براساس‌ نسخه‌ تصحيح‌ شده‌فروغي‌ / تهران‌: درنا. ـ 354 ص‌. ـ جيبي‌ (سلفون‌). ـ4000 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ / 5000 نسخه‌.
گلستان‌ سعدي‌: از روي‌ نسخه‌ تصحيح‌ شده‌مرحوم‌ استاد محمدعلي‌ فروغي‌ / مصلح‌ بن‌ عبداللهسعدي‌. ـ تهران‌: آريابان‌، اخوان‌. ـ 176 ص‌. ـ رقعي‌(شميز). ـ 7000 ريال‌. چاپ‌ اول‌ / 3000 نسخه‌.
گزيده‌ گلستان‌ سعدي‌ / به‌ اهتمام‌: اكبرميرجعفري‌. ـ تهران‌: كتاب‌ همراه‌. ـ 160 ص‌. ـپالتويي‌ (شميز). ـ 2500 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ / 10000نسخه‌.
گلستان‌ سعدي‌: از روي‌ نسخه‌ محمدعلي‌فروغي‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌؛ به‌ اهتمام‌:محمدعلي‌ فروغي‌؛ مصحح‌: كيومرث‌ كيوان‌. ـتهران‌: فرهنگ‌ و قلم‌. ـ 260 ص‌. ـ رقعي‌ (شميز). ـ9000 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌.
گلستان‌ سعدي‌
گلستان‌ سعدي‌: نسخة‌ علمي‌ و انتقادي‌ ازروي‌ قديمترين‌ نسخ‌ خطي‌ و نسخ‌ پكن‌ / به‌ اهتمام‌:برات‌ زنجاني‌. ـ تهران‌: اميركبير. ـ 264 ص‌. ـوزيري‌ (شميز). ـ 13500 ريال‌. ـ چاپ‌ دوم‌ / 2000نسخه‌.
گلستان‌ سعدي‌: بر اساس‌ نسخه‌ تصحيح‌ شده‌فروغي‌ / مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي‌: مصحح‌:محمدعلي‌ فروغي‌. ـ تهران‌: درنا. ـ 352 ص‌. ـ جيبي‌(سلفون‌). ـ 4000 ريال‌. ـ چاپ‌ دوم‌ / 5000 نسخه‌.
گلستان‌ سعدي‌ / مصلح‌ بن‌عبدالله سعدي‌:مصحح‌: حسن‌ انوري‌. ـ تهران‌: قطره‌. ـ 330 ص‌. ـوزيري‌ (شميز). ـ 18000 ريال‌. ـ چاپ‌ دوم‌ / 2200نسخه‌.
گلستان‌ سعدي‌/ مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌؛ تهيه‌و تنظيم‌: رضا مرندي‌؛ خطاط‌: مصطفي‌ اشرفي‌. ـتهران‌: پيام‌ عدالت‌. ـ 345 ص‌. ـ وزيري‌ (گالينگور). ـ30000 ريال‌. ـ چاپ‌ دوم‌ / 5000 نسخه‌.
گلستان‌ سعدي‌: با ترجمه‌ احوال‌ سعدي‌ از:دايرة‌المعارف‌ مرحوم‌ دكتر غلامحسين‌ مصاحب‌ /مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي‌؛ مقدمه‌: محمد دبير سياقي‌؛خطاط‌: مصطفي‌ اشرفي‌. ـ تهران‌: پيام‌ عدالت‌. ـ 354ص‌. ـ وزيري‌ (گالينگور). ـ 30000 ريال‌. ـ چاپ‌دوم‌. 5000 نسخه‌.
گلستان‌ سعدي‌/ مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌؛محمد دبير سياقي‌؛ خطاط‌: مصطفي‌ اشرفي‌. ـتهران‌: پيام‌ عدالت‌. ـ 354 ص‌. ـ جيبي‌ (شميز). ـ5000 ريال‌. ـ چاپ‌ سوم‌ / 5000 نسخه‌.
گلستان‌ / مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي‌؛ مقدمه‌:منوچهر آدميت‌؛ خطاط‌: محمد سلحشور، اسماعيل‌نيكبخت‌؛ مذهب‌: اردوان‌ اعتمادي‌. ـ تهران‌: آتليه‌هنر. ـ 166 ص‌. ـ وزيري‌ (گالينگور). ـ چاپ‌ سوم‌ /5300 نسخه‌.
گلستان‌ سعدي‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌؛مقدمه‌: محمد دبير سياقي‌؛ خطاط‌: مصطفي‌اشرفي‌؛ مصحح‌: ساميرا فردي‌تهراني‌، محمدعلي‌فروغي‌. ـ تهران‌: مژگان‌. ـ 354 ص‌. ـ جيبي‌ (شميز).ـ 4500 ريال‌. ـ چاپ‌ چهارم‌ / 3000 نسخه‌.
گلستان‌ سعدي‌ / مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي‌؛مقدمه‌: محمد دبير سياقي‌؛ خطاط‌: مصطفي‌اشرفي‌. ـ تهران‌: پيام‌ عدالت‌. ـ 354 ص‌. ـ جيبي‌(سلفون‌). ـ 7500 ريال‌. ـ چاپ‌ چهارم‌ / 5000نسخه‌.
گلستان‌ سعدي‌/ مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌؛مقدمه‌: محمد دبير سياقي‌؛ خطاط‌: مصطفي‌اشرفي‌. ـ تهران‌: پيام‌ محراب‌. ـ 354 ص‌. ـ جيبي‌(سلفون‌). ـ 7000 ريال‌. ـ چاپ‌ هفتم‌ / 5000 نسخه‌.
گلستان‌ سعدي‌: از روي‌ نسخه‌ تصحيح‌ شده‌محمدعلي‌ فروغي‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌؛ به‌اهتمام‌: محمدعلي‌ فروغي‌؛ مصحح‌: كيومرث‌كيوان‌. ـ تهران‌: جرس‌. ـ 304 ص‌. جيبي‌ (سلفون‌). ـ5500 ريال‌. ـ چاپ‌ نهم‌ / 3000 نسخه‌.
گلستان‌: با معني‌ واژه‌ها و شرح‌ جمله‌ها وبيت‌هاي‌ دشوار و.../ مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌؛ به‌اهتمام‌: خليل‌ خطيب‌ رهبر. ـ تهران‌: صفي‌ عليشاه‌. ـ696 ص‌. ـ وزيري‌ (گالينگور). ـ 25000 ريال‌. ـچاپ‌ دوازدهم‌ / 2500 نسخه‌.
گلستان‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌؛ مصحح‌:محمدعلي‌ فروغي‌. ـ تهران‌: رجبي‌. ـ 308 ص‌. ـجيبي‌ (شميز). ـ 3000 ريال‌. ـ چاپ‌ دوازدهم‌ /5000 نسخه‌.
گلستان‌ سعدي‌؛ از روي‌ نسخه‌ تصحيح‌ شده‌مرحوم‌ محمدعلي‌ فروغي‌ / مصلح‌ بن‌ عبداللهسعدي‌. ـ تهران‌: ققنوس‌. ـ 198 ص‌. ـ رقعي‌ (شميز).ـ 6000 ريال‌. ـ چاپ‌ سيزدهم‌ / 4000 نسخه‌.
گلستان‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌، مصحح‌:حسين‌ استادولي‌. ـ قدياني‌. ـ 424 ص‌. ـ پالتويي‌(سلفون‌). ـ 11000 ريال‌. ـ چاپ‌ بيستم‌ / 5000نسخه‌.
بوستان‌ سعدي‌ (چاپ‌ اول‌)
بوستان‌ سعدي‌: از روي‌ نسخه‌ تصحيح‌ شده‌محمدعلي‌ فروغي‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌؛مصحح‌: محمدعلي‌ فروغي‌. ـ تهران‌: آريابان‌،اخوان‌. ـ 192 ص‌. ـ رقعي‌ (شميز). ـ 8000 ريال‌. ـچاپ‌ اول‌ / 3000 نسخه‌.
بوستان‌ سعدي‌ فارسي‌ ـ انگليسي‌ / مترجم‌:علاءالدين‌ پازارگادي‌. ـ تهران‌: رهنما. ـ 492 ص‌. ـوزيري‌ (گالينگور). ـ 29000 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ /3000 نسخه‌.
بوستان‌ سعدي‌
بوستان‌ سعدي‌: بر اساس‌ نسخه‌ تصحيح‌شده‌ فروغي‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌؛ مصحح‌:محمدعلي‌ فروفي‌. ـ تهران‌: درنا. ـ 512 ص‌. ـ جيبي‌(سلفون‌). ـ 5000 ريال‌. ـ چاپ‌ دوم‌ / 5000 نسخه‌.
بوستان‌ سعدي‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌؛تهيه‌ و تنظيم‌: رضا مرندي‌؛ خطاط‌: مصطفي‌اشرفي‌. ـ تهران‌: پيام‌ عدالت‌. ـ 416 ص‌. ـ وزيري‌(گالينگور). ـ 32000 ريال‌. ـ چاپ‌ دوم‌/ 5000نسخه‌.
بوستان‌ سعدي‌ (سعدي‌ نامه‌) / مصلح‌ بن‌عبدالله سعدي‌؛ خطاط‌: مصطفي‌ اشرفي‌. ـ تهران‌:پيام‌ عدالت‌. ـ 408 ص‌. ـ جيبي‌ (شميز). ـ 5000ريال‌. ـ چاپ‌ سوم‌ / 5000 نسخه‌.
بوستان‌ سعدي‌ / مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي‌؛مصحح‌: ساميرا فردي‌ تهراني‌، محمدعلي‌ فروغي‌. ـتهران‌: مژگان‌. ـ 416 ص‌. ـ جيبي‌ (شميز). ـ 4500ريال‌. ـ چاپ‌ چهارم‌ / 3000 نسخه‌.
بوستان‌ سعدي‌ (سعدي‌ نامه‌) / مصلح‌ بن‌عبدالله سعدي‌؛ خطاط‌: مصطفي‌ اشرفي‌. ـ تهران‌:پيام‌ عدالت‌. ـ 408 ص‌. ـ جيبي‌ (شميز). ـ 8000ريال‌. ـ چاپ‌ چهارم‌ / 5000 نسخه‌.
بوستان‌ سعدي‌ با شرح‌ اشعار و حواشي‌/محمدعلي‌ ناصح‌؛ به‌ اهتمام‌: خليل‌ خطيب‌ رهبر. ـتهران‌: صفي‌ عليشاه‌. ـ 880 ص‌. ـ وزيري‌(گالينگور). ـ 28000 ريال‌. ـ چاپ‌ پنجم‌ / 2500نسخه‌.
بوستان‌ از روي‌ نسخه‌ تحصيح‌ شده‌محمدعلي‌ فروغي‌ / مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي‌. ـتهران‌: رجبي‌. ـ 240 ص‌. ـ جيبي‌ (شميز). ـ 4500ريال‌. ـ چاپ‌ ششم‌ / 5000 نسخه‌.
مجموعه‌ آثار شيخ‌ مصلح‌الدين‌ سعدي‌شيرازي‌: بوستان‌ سعدي‌ / مصحح‌: محمدعلي‌فروغي‌. ـ تهران‌: ققنوس‌. ـ 238 ص‌. ـ جلد دوم‌. ـرقعي‌ (شميز). ـ 7000 ريال‌. ـ چاپ‌ نهم‌ / 3000نسخه‌.
© کپی رایت توسط دانشنامه فارس کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است.

نوشته شده در تاریخ: 1389/1/15 (1222 مشاهده)

[ بازگشت ]

وب سایت دانشنامه فارس
راه اندازی شده در سال ٬۱۳۸۵ کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه دانشنامه فارس می باشد.
طراحی و راه اندازی سایت توسط محمد حسن اشک زری