•  صفحه اصلي  •  دانشنامه  •  گالري  •  كتابخانه  •  وبلاگ  •
منو اصلی
home1.gif صفحه اصلی

contents.gif معرفي
· معرفي موسسه
· آشنايي با مدير موسسه
· وبلاگ مدير
user.gif کاربران
· لیست اعضا
· صفحه شخصی
· ارسال پيغام
· ارسال وبلاگ
docs.gif اخبار
· آرشیو اخبار
· موضوعات خبري
Untitled-2.gif كتابخانه
· معرفي كتاب
· دريافت فايل
encyclopedia.gif دانشنامه فارس
· ديباچه
· عناوين
gallery.gif گالري فارس
· عكس
· خوشنويسي
· نقاشي
favoritos.gif سعدي شناسي
· دفتر اول
· دفتر دوم
· دفتر سوم
· دفتر چهارم
· دفتر پنجم
· دفتر ششم
· دفتر هفتم
· دفتر هشتم
· دفتر نهم
· دفتر دهم
· دفتر يازدهم
· دفتر دوازدهم
· دفتر سيزدهم
· دفتر چهاردهم
· دفتر پانزدهم
· دفتر شانزدهم
· دفتر هفدهم
· دفتر هجدهم
· دفتر نوزدهم
· دفتر بیستم
· دفتر بیست و یکم
· دفتر بیست و دوم
info.gif اطلاعات
· جستجو در سایت
· آمار سایت
· نظرسنجی ها
· بهترینهای سایت
· پرسش و پاسخ
· معرفی به دوستان
· تماس با ما
web_links.gif سايت‌هاي مرتبط
· دانشگاه حافظ
· سعدي‌شناسي
· كوروش كمالي
وضعیت کاربران
در حال حاضر 0 مهمان و 0 کاربر در سایت حضور دارند .

خوش آمدید ، لطفا جهت عضویت در سایت فرم مخصوص عضویت را تکمیل نمائید .

ورود مدير
مديريت سايت
خروج مدير

كارنامه‌ سعدي‌ پژوهي‌ 1380

الهام‌ كرمي‌زاده‌


            در عصر حاضر حجم‌ انتشارات‌ به‌ صورت‌هاي‌ گوناگون‌ افزايش‌ يافته‌ و اين‌ مسئله‌ دستيابي‌ پژوهشگران‌را به‌ منابع‌، مراجع‌ و اطلاعات‌ دشوار ساخته‌ است‌. در اين‌ عصر كتاب‌شناسي‌ها وسيله‌اي‌ هستند كه‌ به‌ مددپژوهشگر آمده‌ و كار او را در يافتن‌ منابع‌ مورد نياز تسهيل‌ مي‌نمايند. كارنامه‌ سعدي‌ پژوهي‌ كه‌ هر ساله‌بخشي‌ از مجموعه‌ سعدي‌شناسي‌ را به‌ خود اختصاص‌ مي‌دهد، مي‌كوشد تا علاوه‌ بر معرفي‌ كتب‌ منتشر شده‌پيرامون‌ شيخ‌ شيراز در هر سال‌ تعداد و تيراژ آنان‌ را نيز بيان‌ دارد و اگر چه‌ نمي‌توان‌ آن‌ را يك‌ كتاب‌شناسي‌محسوب‌ نمود تا حدي‌ زيادي‌ نياز محققان‌ و سعدي‌ پژوهان‌ را در يافتن‌ كتب‌ پيرامون‌ سعدي‌ مرتفع‌ مي‌سازد.
            اين‌ فهرست‌ برگرفته‌ از كتاب‌ هفته‌ مي‌باشد كه‌ به‌ صورت‌ هفتگي‌ توسط‌ خانه‌ كتاب‌ منتشر مي‌شود.
            براساس‌ آمار انجام‌ شده‌ جمعاً تعداد 56 عنوان‌ كتاب‌ در شمارگان‌ 243200 پيرامون‌ سعدي‌ منتشر شده‌است‌.
            كل‌ كتاب‌هاي‌ چاپ‌ اول‌ 19 عنوان‌ در شمارگان‌ 88000 است‌ كه‌ تعداد 4 عنوان‌ كتاب‌ در شمارگان‌ 10000 به‌كتاب‌هاي‌ پيرامون‌ سعدي‌، 4 عنوان‌ در شمارگان‌ 18000 به‌ كليات‌ سعدي‌، 7 عنوان‌ در شمارگان‌ 39000 به‌گلستان‌ و 4 عنوان‌ در شمارگان‌ 21000 به‌ بوستان‌ اختصاص‌ دارد. كتاب‌هاي‌ چاپ‌ دوم‌ تا چهاردهم‌ 37 عنوان‌در شمارگان‌ 155200 منتشر شده‌ است‌ كه‌ تعداد 3 عنوان‌ كتاب‌ در شمارگان‌ 28000 كتاب‌ پيرامون‌ سعدي‌، 15عنوان‌ در شمارگان‌ 56100 كليات‌ سعدي‌، 12 عنوان‌ در شمارگان‌ 41600 گلستان‌ و 7 عنوان‌ در شمارگان‌29500 بوستان‌ مي‌باشد.
 

كتاب‌هاي‌ پيرامون‌ سعدي‌ (چاپ‌ اول‌)
            فرهنگ‌ سعدي‌ پژوهي‌ (1300ـ1375)/ كاووس‌حسن‌لي‌. ـ شيراز: بنياد فارس‌شناسي‌؛ مركزسعدي‌شناسي‌. ـ 704 ص‌. ـ رحلي‌ (گالينگور)100000 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ / 3000 نسخه‌.
            سعدي‌ آتش‌زبان‌: مقاله‌هاي‌ برگزيده‌ باموضوع‌، توضيح‌ واژه‌ها، عبارت‌ها و بيت‌هاي‌مشكل‌ و نقد مقاله‌ها و... / كاووس‌ حسن‌لي‌. ـشيراز: هفت‌ اورنگ‌. ـ 488 ص‌. ـ وزيري‌ (شميز). ـ25000 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ / 3000 نسخه‌.
            فرهنگ‌ بسامدي‌ اوزان‌ و بحور غزل‌هاي‌سعدي‌ و حافظ‌ /مهشيد مشيري‌. ـ بندرعباس‌:دانشگاه‌ هرمزگان‌. ـ 228 ص‌. ـ رقعي‌ (شميز). ـ12500 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ / 1000 نسخه‌.
            سعدي‌شناسي‌: دفتر چهارم‌ / به‌ كوشش‌كوروش‌ كمالي‌ سروستاني‌. ـ شيراز: مركزسعدي‌شناسي‌ با همكاري‌ بنياد فارس‌شناسي‌. ـ214 ص‌. ـ وزيري‌ (شميز). ـ 10000 ريال‌. ـ چاپ‌اول‌ / 3000 نسخه‌.
            سعدي‌: ويژه‌ گروه‌ سني‌ «د» و «هـ.» / ليلاميري‌. ـ تهران‌: تيرگان‌. ـ 112 ص‌. ـ رقعي‌ (شميز).ـ 6000 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ / 3000 نسخه‌.
كتاب‌هاي‌ پيرامون‌ سعدي‌
            شيخ‌ مصلح‌الدين‌ سعدي‌ / به‌ اهتمام‌: فيروزاسماعيل‌زاده‌. ـ تهران‌: كتاب‌ همراه‌. ـ 74 ص‌. ـپالتويي‌ (شميز). ـ 1500 ريال‌. ـ چاپ‌ دوم‌ / 5000نسخه‌.
            گزيدة‌ احاديث‌ اخلاقي‌ همراه‌ با 9 حكايت‌ ازگلستان‌. ـ تهران‌: گلستان‌ كوثر. ـ 64 ص‌. ـ 8000ريال‌. ـ چاپ‌ چهارم‌ / 20000 نسخه‌.
كليات‌ سعدي‌ (چاپ‌ اول‌)
            كليات‌ سعدي‌ / مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي‌؛گردآورنده‌ كاظم‌ رحيمي‌. ـ تهران‌: رحيمي‌. ـ 784ص‌. ـ وزيري‌ (گالينگور). ـ 45000 ريال‌. ـچاپ‌ اول‌ / 5000 نسخه‌.
            كليات‌ سعدي‌: گلستان‌، بوستان‌، غزليات‌،قصايد، رباعيات‌، قطعات‌ و رسائل‌ / مصلح‌بن‌عبدالله سعدي‌؛ مصحح‌: محمدعلي‌ فروغي‌. ـ تهران‌:مؤسسه‌ آثار استاد شهيد مطهري‌. ـ 1014 ص‌. ـوزيري‌ (گالينگور). ـ (دوره‌) 40000 ريال‌. ـ چاپ‌اول‌ / 3000 نسخه‌.
            كليات‌ سعدي‌ شامل‌: گلستان‌، بوستان‌،غزليات‌، قصايد، رباعيات‌ و قطعات‌ / مصحح‌محمدعلي‌ فروغي‌. ـ تهران‌: كارنامه‌ كتاب‌. ـ 808ص‌. ـ وزيري‌ (گالينگور). ـ 38000 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌/ 5000 نسخه‌.
            كليات‌ سعدي‌: شامل‌ گلستان‌، بوستان‌،غزليات‌، قصايد، رباعيات‌ و قطعات‌ / مصحح‌محمدعلي‌ فروغي‌. ـ تهران‌: محسن‌. ـ 840 ص‌. ـوزيري‌ (گالينگور). ـ 30000 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ /5000 نسخه‌.
كليات‌ سعدي‌
            كليات‌ سعدي‌: گلستان‌، بوستان‌، غزليات‌،قصايد، قطعات‌ و رسائل‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌.ـ تهران‌: ميلاد. ـ 1052 ص‌. ـ وزيري‌ (گالينگور). ـ40000 ريال‌. ـ چاپ‌ دوم‌ / 4000 نسخه‌.
            كليات‌ سعدي‌: متن‌ كامل‌ گلستان‌، بوستان‌،غزليات‌، ترجيعات‌، قطعات‌، رباعيات‌... / مصلح‌بن‌عبدالله سعدي‌؛ مقدمه‌: جلال‌الدين‌ همايي‌. ـ تهران‌:جاويدان‌. ـ 1068 ص‌. ـ وزيري‌ (گالينگور). ـ37500 ريال‌. ـ چاپ‌ دوم‌/ 4000 نسخه‌.
            كليات‌ سعدي‌: گلستان‌، بوستان‌، غزليات‌،قصايد، رباعيات‌، قطعات‌ و رسائل‌ / به‌ اهتمام‌:غلامحسين‌ ده‌بزرگي‌. ـ تهران‌: آبيار، 1392 ص‌. ـوزيري‌ (گالينگور). ـ چاپ‌ دوم‌ / 5500 نسخه‌.
            كليات‌ سعدي‌ / مصلح‌الدين‌ عبدالله سعدي‌،مصحح‌: محمدعلي‌ فروغي‌، تهران‌: صبورا. ـ 1004ص‌. ـ وزيري‌ (گالينگور). ـ چاپ‌ دوم‌ / 5000نسخه‌.
            كليات‌ سعدي‌ / تصحيح‌ محمدعلي‌ فروغي‌ /مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌. ـ تهران‌: سخن‌. ـ 100 ص‌.ـ 49000 ريال‌. ـ چاپ‌ دوم‌ / 3300 نسخه‌.
            كليات‌ سعدي‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌؛مصحح‌: محمدعلي‌ فروغي‌. ـ تهران‌: پيمان‌. ـ 1004ص‌. ـ وزيري‌ (گالينگور). ـ 40000 ريال‌. ـ چاپ‌سوم‌ / 5000 نسخه‌.
            كليات‌ سعدي‌ شامل‌: گلستان‌، بوستان‌،غزليات‌، قصايد، رباعيات‌ و قطعات‌ / مصحح‌محمدعلي‌ فروغي‌. ـ تهران‌: افكار. ـ 1004 ص‌. ـوزيري‌ (گالينگور). ـ 38000 ريال‌. ـ چاپ‌ سوم‌ /5000 نسخه‌.
            برگزيده‌ شعرهاي‌ سعدي‌: براي‌ گروه‌هاي‌سني‌ «د» و «هـ.» / زير نظر شوراي‌ شعر كانون‌. ـتهران‌: كانون‌ پرورش‌ فكري‌ كودكان‌ و نوجوانان‌. ـ84 ص‌. ـ رقعي‌ (شميز). ـ 2500 ريال‌. ـ چاپ‌ سوم‌ /5000 نسخه‌.
            كليات‌ سعدي‌ شامل‌: گلستان‌، بوستان‌،غزليات‌، قصايد، رباعيات‌ و قطعات‌ / مصحح‌:محمدعلي‌ فروغي‌. ـ تهران‌: افكار. ـ 1004 ص‌. ـوزيري‌ (گالينگور). ـ 38000 ريال‌. ـ چاپ‌ چهارم‌ /5000 نسخه‌.
            كليات‌ سعدي‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌؛مصحح‌: محمدعلي‌ فروغي‌. ـ تهران‌: اقبال‌. ـ 1004ص‌. ـ رقعي‌ (گالينگور). ـ 50000 ريال‌. ـ چاپ‌ پنجم‌/ 1000 نسخه‌.
            قصايد سعدي‌: قصايد فارسي‌ ـ قصايد عربي‌و غزليات‌ عرفاني‌، مثلثات‌، قطعات‌، رباعيات‌،... /مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي‌؛ مصحح‌: محمدعلي‌فروغي‌؛ مقدمه‌ عباس‌ اقبال‌. ـ تهران‌: اقبال‌. ـ 328ص‌. ـ رقعي‌ (شميز). ـ 12000 ريال‌. ـ چاپ‌ پنجم‌ /1000 نسخه‌.
            غزليات‌ سعدي‌: طيبات‌، بدايع‌، خواتيم‌، غزليات‌قديم‌ و ترجيعات‌، ملمعات‌، رباعيات‌، مفردات‌ /مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي‌؛ مصحح‌: محمدعلي‌فروغي‌؛ مقدمه‌: عباس‌ اقبال‌. ـ تهران‌: اقبال‌. ـ 608ص‌. ـ رقعي‌ (شميز). ـ 20000 ريال‌. ـ چاپ‌ پنجم‌ /2000 نسخه‌.
            كليات‌ سعدي‌ شامل‌: گلستان‌، بوستان‌،غزليات‌، قصايد، فارسي‌ ـ عربي‌، قطعات‌ از روي‌قديم‌ترين‌ نسخه‌هاي‌... / مصحح‌: محمدعلي‌فروغي‌. ـ تهران‌: طلوع‌. ـ 964 ص‌. ـ وزيري‌(گالينگور). ـ چاپ‌ هفتم‌ / 2000 نسخه‌.
            گزيده‌ قصايد سعدي‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌/ تهران‌: علم‌. ـ 264 ص‌. ـ 16000 ريال‌. ـ چاپ‌هشتم‌ / 3300 نسخه‌.
            گزيده‌ غزليات‌ سعدي‌ / گردآورنده‌: حسن‌انوري‌. ـ تهران‌: قطره‌. ـ 318 ص‌. ـ وزيري‌ (شميز).ـ 13000 ريال‌. ـ چاپ‌ هشتم‌ / 5000 نسخه‌.
گلستان‌ سعدي‌ (چاپ‌ اول‌)
            گلستان‌ سعدي‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌. ـتهران‌: مهرآيين‌. ـ 300 ص‌. ـ جيبي‌ (شميز). ـ 4500ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ / 10000 نسخه‌.
            گلستان‌: مجموعه‌ قصه‌ها و حكايات‌ جالب‌ وآموزنده‌ با ترجمه‌ اشعار عربي‌ و لغات‌ مشكل‌ /مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌. ـ قم‌: ارم‌. ـ 320 ص‌. ـجيبي‌ (شميز). ـ 5000 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ / 5000نسخه‌.
            گلستان‌ سعدي‌: از روي‌ نسخه‌ تصحيح‌ شده‌محمدعلي‌ فروغي‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌؛ويراستار: علي‌ سالياني‌. ـ مشهد: به‌ نشر. ـ 276ص‌. ـ پالتويي‌ (سلفون‌). ـ 10000 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ /5000 نسخه‌.
            گلستان‌ سعدي‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌؛مشهد: به‌ نشر. ـ 280 ص‌. ـ 10000 ريال‌. ـ چاپ‌اول‌ / 5000 نسخه‌.
            گلستان‌ سعدي‌: همراه‌ با ترجمه‌ كامل‌ انگليسي‌/ مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي‌؛ مترجم‌: رابرت‌ پاتريك‌اندرسن‌؛ ويراستار: مرتضي‌ آل‌ داود، ژوليا عزتي‌،حميدرضا حاجياني‌. ـ تهران‌: مگستان‌. ـ 900 ص‌. ـوزيري‌ (گالينگور). ـ 62500 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌/4000 نسخه‌.
            گلستان‌ سعدي‌: مقابله‌ با نسخه‌ تصحيح‌ شده‌مرحوم‌ محمدعلي‌ فروغي‌ / مصلح‌بن‌ عبداللهسعدي‌؛ خطاط‌: يوسف‌ فلاحتدوست‌. ـ قم‌:دارالمهدي‌. ـ 228 ص‌. ـ وزيري‌ (شميز). ـ 13000ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ / 5000 نسخه‌.
            گلستان‌ سعدي‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌؛تهران‌: فانوس‌. ـ 280 ص‌. ـ چاپ‌ اول‌ / 5000نسخه‌.
گلستان‌ سعدي‌
            گلستان‌ سعدي‌: از روي‌ نسخه‌ تصحيح‌ شده‌محمدعلي‌ فروغي‌ / مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي‌؛ به‌اهتمام‌: محمدعلي‌ فروغي‌؛ مصحح‌: كيومرث‌كيوان‌. ـ تهران‌: جرس‌. ـ 304 ص‌. ـ جيبي‌ (سلفون‌).ـ 6000 ريال‌. ـ چاپ‌ دوم‌ / 3000 نسخه‌.
            گلستان‌ سعدي‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌؛ تهيه‌و تنظيم‌: رضا مرندي‌؛ خطاط‌: مصطفي‌ اشرفي‌. ـتهران‌: پيام‌ عدالت‌. ـ 354 ص‌. ـ وزيري‌ (گالينگور). ـ37000 ريال‌. ـ چاپ‌ سوم‌ / 4000 نسخه‌.
            گلستان‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌؛ مقدمه‌:منوچهر آدميت‌؛ خطاط‌: محمد سلحشور، اسماعيل‌نيكبخت‌؛ مذهب‌: اردوان‌ اعتمادي‌. ـ تهران‌: آتليه‌هنر. ـ 166 ص‌. ـ وزيري‌ (گالينگور). ـ چاپ‌ چهارم‌/ 5000 نسخه‌.
            گلستان‌ سعدي‌: از روي‌ نسخه‌ تصحيح‌ شده‌محمدعلي‌ فروغي‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌؛اهتمام‌ احد وفاجو. ـ تبريز: وفاجو. ـ 176 ص‌. ـجيبي‌ (شميز). ـ 4500 ريال‌. ـ چاپ‌ پنجم‌ / 5000نسخه‌.
            گلستان‌ سعدي‌: با استفاده‌ از نسخه‌ تصحيح‌شده‌ محمدعلي‌ فروغي‌ (ذكاءالملك‌) / مصلح‌ بن‌عبدالله سعدي‌؛ مقدمه‌: عباس‌ اقبال‌. ـ تهران‌: اقبال‌. ـ236 ص‌. ـ رقعي‌ (شميز). ـ 10000 ريال‌. ـ چاپ‌پنجم‌ / 1000 نسخه‌.
            گلستان‌: با مقابله‌ نسخه‌ تصحيح‌ شده‌ مرحوم‌استاد محمدعلي‌ فروغي‌ رحمة‌الله / خطاط‌:اسماعيل‌ نژادلرستاني‌. ـ تهران‌: علمي‌. ـ 204 ص‌. ـوزيري‌ (گالينگور). ـ 15000 ريال‌. ـ چاپ‌ ششم‌ /5500 نسخه‌.
            گلستان‌ سعدي‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌؛مصحح‌: محمدعلي‌ فروغي‌؛خطاط‌ علي‌ منظوري‌. ـتهران‌: اقبال‌. ـ 256 ص‌. ـ رحلي‌ (گالينگور). ـ42500 ريال‌. ـ چاپ‌ هشتم‌ / 500 نسخه‌.
            گلستان‌ سعدي‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌؛مقدمه‌: محمد دبيرسياقي‌؛ خطاط‌: مصطفي‌ اشرفي‌.ـ تهران‌: پيام‌ محراب‌. ـ 354 ص‌. ـ جيبي‌ (سلفون‌). ـ7500 ريال‌. ـ چاپ‌ هشتم‌ / 5000 نسخه‌.
            دامني‌ از گل‌: گزيده‌ گلستان‌ سعدي‌ / مصحح‌غلامحسين‌ يوسفي‌. ـ تهران‌: سخن‌. ـ 474 ص‌. ـرقعي‌ (شميز). ـ 25000 ريال‌. ـ چاپ‌ نهم‌ / 3300نسخه‌.
            گلستان‌ سعدي‌: از روي‌ نسخه‌ تصحيح‌ شده‌محمدعلي‌ فروغي‌ / مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي‌؛ به‌اهتمام‌: محمدعلي‌ فروغي‌؛ مصحح‌: كيومرث‌كيوان‌. ـ تهران‌: جرس‌. ـ 304 ص‌. ـ جيبي‌ (سلفون‌).ـ 6000 ريال‌. ـ چاپ‌ يازدهم‌ / 3000 نسخه‌.
            گلستان‌: با معني‌ واژه‌ها و شرح‌ جمله‌ها وبيت‌هاي‌ دشوار و... / مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي‌؛ به‌اهتمام‌: خليل‌ خطيب‌ رهبر. ـ تهران‌: صفي‌ عليشاه‌. ـ696 ص‌. ـ وزيري‌ (گالينگور). ـ 28000 ريال‌. ـچاپ‌ سيزدهم‌ / 3300 نسخه‌.
            گلستان‌ سعدي‌: از روي‌ نسخ‌ تصحيح‌ شده‌مرحوم‌ محمدعلي‌ فروغي‌ / مصلح‌بن‌ عبداللهسعدي‌. ـ تهران‌: ققنوس‌. ـ 198ص‌. ـ رقعي‌ (شميز).ـ 7000 ريال‌. ـ چاپ‌ چهاردهم‌ / 3000 نسخه‌.
بوستان‌ سعدي‌ (چاپ‌ اول‌)
            بوستان‌ سعدي‌ از روي‌ نسخه‌ تصحيح‌ شده‌محمدعلي‌ فروغي‌ / مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي‌. ـمشهد: به‌نشر. ـ 10000 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ / 5000نسخه‌.
            بوستان‌ سعدي‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌. ـتهران‌: مهرآمين‌. ـ 270 ص‌. ـ جيبي‌ (شميز). ـ4500 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ / 10000 نسخه‌.
            بوستان‌ سعدي‌: با استفاده‌ از نسخه‌ تصحيح‌شده‌ محمدعلي‌ فروغي‌ (ذكاءالملك‌) / مصلح‌بن‌عبدالله سعدي‌؛ مقدمه‌: عباس‌ اقبال‌. ـ 272ص‌. ـرقعي‌ (شميز). ـ 10000 ريال‌. ـ چاپ‌ اول‌ / 1000نسخه‌.
            بوستان‌ سعدي‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌. ـتهران‌: فانوس‌. ـ 312 ص‌. ـ چاپ‌ اول‌ / 5000نسخه‌.
بوستان‌ سعدي‌
            بوستان‌ سعدي‌: مطابق‌ نسخه‌ تصحيح‌ شده‌محمدعلي‌ فروغي‌ / مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي‌. ـتهران‌: كتاب‌ همراه‌. ـ 320 ص‌. ـ پالتويي‌ (شميز). ـ4000 ريال‌. ـ چاپ‌ سوم‌ / 5000 نسخه‌.
            بوستان‌ سعدي‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌؛تهيه‌ و تنظيم‌ رضا مرندي‌؛ خطاط‌: مصطفي‌اشرفي‌. ـ تهران‌: پيام‌ عدالت‌. ـ 416 ص‌. ـ وزيري‌(گالينگور). ـ 40000 ريال‌. ـ چاپ‌ سوم‌ / 4000نسخه‌.
            بوستان‌ سعدي‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌؛مصحح‌: محمدعلي‌ فروغي‌. ـ تهران‌: كتاب‌ همراه‌. ـ320 ص‌. ـ پالتويي‌ (شميز) 4000 ريال‌. ـ چاپ‌چهارم‌ / 5000 نسخه‌.
            بوستان‌ سعدي‌: از روي‌ نسخه‌ تصحيح‌ شده‌محمدعلي‌ فروغي‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌؛ به‌اهتمام‌ احد وفاجو ـ تبريز: وفاجو. ـ 224 ص‌. ـجيبي‌ (شميز). ـ 5000 ريال‌. ـ چاپ‌ پنجم‌ / 5000نسخه‌.
            بوستان‌ سعدي‌: از روي‌ نسخه‌ تصحيح‌ شده‌محمدعلي‌ فروغي‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌. ـتهران‌: جواهري‌. ـ 340 ص‌. ـ 6000 ريال‌. ـ چاپ‌هشتم‌ / 5000 نسخه‌.
            بوستان‌ سعدي‌ / مصلح‌ بن‌ عبدالله سعدي‌؛مصحح‌: محمدعلي‌ فروغي‌؛ خطاط‌: علي‌ منظوري‌،عباس‌ منظوري‌. ـ تهران‌: اقبال‌. ـ 324 ص‌. ـ رحلي‌(گالينگور). ـ 45000 ريال‌. ـ چاپ‌ هشتم‌ / 500نسخه‌.
            بوستان‌ سعدي‌ (سعدي‌ نامه‌) / مصلح‌ بن‌عبدالله سعدي‌؛ خطاط‌: مصطفي‌ اشرفي‌. ـ تهران‌:پيام‌ محراب‌. ـ 406 ص‌. ـ جيبي‌ (سلفون‌). ـ 8500ريال‌. ـ چاپ‌ نهم‌ / 5000 نسخه‌.
© کپی رایت توسط دانشنامه فارس کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است.

نوشته شده در تاریخ: 1389/1/18 (1795 مشاهده)

[ بازگشت ]

وب سایت دانشنامه فارس
راه اندازی شده در سال ٬۱۳۸۵ کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه دانشنامه فارس می باشد.
طراحی و راه اندازی سایت توسط محمد حسن اشک زری